28
Jan

Identification and analysis of intermediate-size noncoding RNAs in the rhesus macaque fetal brain


Publication date: Available online 27 January 2017
Source:Journal of Genetics and Genomics

Author(s): Liyuan Zhu, Xiaochao Tan, Wei Liu, Fengbiao Mao, Chao Wu, Junjie Zhou, Xiao Liu, Shuaiyao Lu, Kaili Ma, Bin Yin, Jianjun Luo, Jiangang Yuan, Boqin Qiang, Runsheng Chen, Xiaozhong PengComments are closed.